TELEFON0 212 853 50 40
EMAILinfo@dirilistransport.com
ÇALIŞMA SAATLERİPzt - Cuma 8.00 - 19.00
0 212 853 50 40

GENEL KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak
 • Müşterilerimizi, acenta ve tedarikçilerimizi iş ortaklarımız olarak görerek, karşılıklı güvene dayalı, uzun süreli, kalıcı ilişkiler kurmayı
 • Müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde hizmet sunabilmek için süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, ihtiyaç bazlı tedarik zinciri çözümleri üretebilmeyi
 • Müşterilerimizin gerekliliklerine ve ürünlerinin özelliklerine göre uyarlanmış hizmetlerimizi ortak bir eksen üzerinde çalışan bütünsel bir çerçevede en uygun maliyetlerle yönetmeyi
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmayı
 • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkân tanıyarak, ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış faaliyetler ile yetkinliklerini arttırmayı
 • Takım çalışmasını benimseyerek, hedeflerimize ekip olarak ulaşmayı
 • Toplumsal, Çevre ve ISG sorumluluğunun bilincinde olarak bunlar için gerekli olan tüm kaynakları sağlamayı
 • Sahip olduğumuz yönetim sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı
 • Faaliyetlerimiz kapsamında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve standartlara ve etik kurallara uygun olarak çalışmalar yürütmeyi

Taahhüt ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı
 • Sürdürülebilir Kalkınmanın üzerimize düşen bir görev olduğunun bilinciyle
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre duyarlılığını yaşam biçimi haline getirmeyi
 • “Sıfır İş Kazası” yaklaşımıyla, operasyonlarımız sırasında oluşan veya oluşabilecek olası tüm riskleri azaltmak ve mümkün ise ortadan kaldırmak için önleyici tedbirleri almayı
 • Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın kendi sorumluluk alanlarında iş sağlığı güvenliğine aktif katılımı ile pozitif İSG kültürü oluşturmayı
 • Doğal kaynak tüketimini minimum seviyeye indirmeyi
 • Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan atıkları en aza indirmeye çalışarak, tekrar kullanım olanakları yaratmayı, önlenmesi mümkün olamayan atıkların ise doğaya zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı
 • Kurulan entegre yönetim sistemini ve bu sistemin faaliyetlerini sürekli denetlemeyi ve ilgili tarafların erişimine açık tutmayı
 • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre performansımızı takip ederek sürekli iyileştirmeyi
 • Sahip olduğumuz İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve bunlar için gerekli tüm kaynakları sağlamayı
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uymayı

Taahhüt ediyoruz.